×
15-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

֍

 

 

ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ «ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ»

 

Մաթևոսյան Ս.Ռ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ

 

 

֍  ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ֍

 

 

Հարությունյան Ա.Ս., Սաֆարյան Է.Պ., Կարապետյան Տ.Մ.

ՉՈՐՐՈՐԴԱՅԻՆ ՊԻՐԻԴԻՆԱՅԻՆ ԱՂԵՐ. ՍԻՆԹԵԶ, ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Պահության Ն.Հ., Հունանյան Հ.Ա., Նավոյան Ք․Ա․, Բագդասարյան Ս․Ա․, Աղեկյան Ա.Ա., Պողոսյան Ա.Ե., Նազարյան Ի.Մ., Պարոնիկյան Ռ.Գ.

α, α-ԴԻԱԼԻԼԱՐԻԼԱՑԵՏՈՆԻՏՐԻԼՆԵՐԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱԿԱՕՔՍԻԴԱՆՏ ԵՎ ՈՐՈՇ ՆԵՅՐՈՏՐՈՖԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գալստյան Մ.Վ., Հարությունյան Ա.Դ., Գևորգյան Ք․Ա․, Պարոնիկյան Ռ.Գ., Նազարյան Ի.Մ., Մացակյան Գ.Զ.

ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆ ԵՎ ՑԻԿԼՈՊԵՆՏԱՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ 1,3-ԴԻԱԶԱԱԴԱՄԱՆՏԱՆՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՆԵՅՐՈՏՐՈՊ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

֍  ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  ֍

 

 

Աղաբաբովա Ա.Ա., Մողրովյան Ա.Վ., Զաքարյան Ն.Հ., Պողոսյան Վ.Ա.

ՈՐՈՇ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՎՐԱ

 

 

֍  ԳԵՆԵՏԻԿԱ  ֍

 

 

Սարգսյան Վ.Ռ., Հարությունյան Ա.Ա., Կոստանյան Հ.Լ.

ՁԻԱՀ-ի ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

 

 

֍  ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ֍

 

 

Պացիա Լ., Լարցուլիանի Կ., Սուլաշվիլի Ն., Բեգլարյան Մ., Գաբունիա Լ., Գորգասլիձե Ն.

ԷՖՈՒԶԻՎ ՊԵՐԻԿԱՐԴԻՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ COVID-19-Ի ՈՒՇ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՐԱ ՈՐՈՇ ՖԱՐՄԱԿՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ (Կլինիկական դեպք)

 

 

֍  ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Մատվեյչիկ Տ.Վ., Բորիսովա Տ.Ս.

ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ԴՊՐՈՑԻՆ ԿԱՊԱԿՑՎՈՂ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ. ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

 

 

֍  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ  ֍

 


Մաիլյան Ա.Գ.

ԴԵՂԱՏԱՆ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԵՏ ԴԵՂԱՏԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ԶՐՈՒՅՑԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԱԼՈՊԱԹԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՄԵՈՊԱԹԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ ԲԱՑ ԹՈՂՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ (Գրականության վերլուծություն)

 

Սուլաշվիլի Ն., Բեգլարյան Մ.Հ., Գորգասլիձե Ն., Չիչոյան Ն.Բ., Գաբունիա Լ., Աբուլաձե Ն.

ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՆԴՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ՝ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

 

 

֍  ՆՅԱՐԴԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Թլեուբեկովա Բ.Թ., Տոլեևա Ն.Ա.

ՆԵՅՐՈԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՆԵՅՐՈԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

 

֍  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Սագինտաևա Ա․Ս․

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԷՄՈՑԻՈՆԱԼ ԱՅՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Սարգսյան Վ․Ռ., Հարությունյան Ա.Ա., Հովսեփյան Մ.Է.

ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

 

 

֍  ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ֍

 

Գրախոսություն №1

 

Գրախոսություն №2

 

Գրախոսություն №3

 

Գրախոսություն №4

 

Գրախոսություն №5

 

Գրախոսություն №6

 

Գրախոսություն №7

 

Գրախոսություն №8

 

Գրախոսություն №9

 

Գրախոսություն №10

 

Գրախոսություն №11

 

Գրախոսություն №12

 

 

֍