×
ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

1-9-րդ դասարանցիների համար
Մեհրաբյան կրթօջախ, Կոմիտաս 51, 4-րդ հարկ
Հեռ. 26-27-43, 28-95-53, 26-24-53, ժամը 9:00-18:00
1-4 դասարանցիների համար՝ 30 հազար դրամ ամսական, պարապմունքները ամեն օր, բացի հանգստյան օրերից:
5-7 դասարանցիների համար՝ առարկան 20 հազար դրամ և
8-9 դասարանցիների համար՝ առարկան 25 հազար դրամ՝
Պարապմունքները շաբաթական 3 անգամ, 2 ժամ, անհատական մոտեցում, բարձրակարգ դասախոսական կազմ:
Դասապատրաստումն իր մեջ ներառում է տնային աշխատանքների կատարում, անցածի կրկնողություն, լրացուցիչ վարժությունների կատարում՝ բարձր առաջադիմություն ապահովելու համար:
Մենք ստեղծում ենք այն մթնոլորտը, որը ոչ միայն կապահովի կրթական մակարդակը, այլև կծառայի որպես առողջ միջավայր՝ երեխայի աճի և զարգացման համար: Երեխաների առողջության համար կարևոր է նաև առողջապահական գիտելիքներ, ձեռքերի և մաշկի հիգիենա, որի պահպանումը կարող է զերծ պահել մի շարք վարակիչ հիվանդություններից: Երեխաները նաև ձեռք են բերում տարրական  գիտելիքներ անձնական հիգիենայի վերաբերյալ, որը կարևոր նշանակություն ունի տարբեր  հիվանդությունների կանխարգելման գործում: