×
13-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

֍

 

ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ «ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ»

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԼԱԳՄԱՆ

 

֍  ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ  ֍

 

Մատվեյչիկ Տ.Վ.

ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԲԵԼԱՌՈՒՍՈՒՄ

 

 

֍  ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Ջիկիա Ն.Վ., Գաբունիա Կ.Ու., Աբուլաձե Ն.Բ., Ջավախիա Մ.Շ., Լոմսիանիձե Ի.Ա., Սուլաշվիլի Ն.Վ.

ԽԱՏՈՒՏԻԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԻՄԵՐԵՏԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Սուլաշվիլի Ն., Բեգլարյան Մ., Գորգասլիձե Ն., Լոբջանիձե Թ., Գաբունիյա Լ., Զարնաձե Ի., Չիկվիլաձե Տ., Չիչոյան Ն., Կվիժինաձե Ն., Փխակաձե Ի., Գաբունիա Կ., Ալավիձե Ն., Աբուլաձե Ն., Փխակաձե Գ., Գիորգոբիանի Մ., Զարնաձե Շ.

ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԴԵՂԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴԻՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՁԳՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ

 

Չախոյան Ա.Ա.

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐԻ ABC/VEN, ATC/DDD ԵՎ DU90% ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

֍  ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Հարությունյան Ս․Հ․, Ծատինյան Ա․Ս․, Աղեկյան Ա․Ա․, Մացակյան Գ․Զ․, Գասպարյան Հ․Վ․

ՄԵԹԻԼԱՄԻՆՈԱՐԻԼՕՔՍԻՊՐՈՊԱՆՈԼԻ ԱԾԱՆՑԻԱԼՆԵՐԻ ՀԱԿԱՌԻԹՄԻԿ ԵՎ ԱԴՐԵՆՈՏՐՈՊ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Պարոնիկյան Ռ․Գ․, Հարությունյան Ա․Ա․, Գրիգորյան Ա․Ս․, Բարխուդարյանց Ի․Մ․

ՀԻԴԱՆՏՈԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼԻ ԵՎ ԴԻԼԱՆՏԻՆԻ ՍԻՆԹԵԶԸ ԵՎ ՆԵՅՐՈՏՐՈՊ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Պարոնիկյան Ռ․Գ․, Արշակյան Լ․Մ․, Գասպարյան Հ․Վ․, Բուլոյան Ս․Ա․, Պողոսյան Ա․Ե․

֍  ՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈԶԻԱ  ֍

 

 

Չիչոյան Ն.Բ., Դանիելյան Լ․Վ., Դումանյան Կ.Հ., Առաքելյան Դ․Գ․, Ղազարյան Ա․Մ․

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ԷԽԻՆԱՑԵԱ ԲՈՍՈՐԱԳՈՒՅՆԻ (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH.) ՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈՍՏԻԿ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ

 

 

֍  ՆՅԱՐԴԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Սարգսյան Վ․Ռ., Հարությունյան Ա.Ա., Հովսեփյան Մ.Է.

ՆՅԱՐԴԱԳԵՆԵՏԻԿ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ ՔՆԻ ԵՎ ԱՐԹՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

 

 

֍  ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Սարգսյան Վ․Ռ.

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՈՆՑԵՊՑԻԱ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

 

֍  ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Մխիթարյան Լ.Մ., Դանիելյան Ք.Է., Աղաբաբովա Ա.Ա., Պողոսյան Վ.Ա. 

ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐՋԻՆՆԵՐԻՍ ԿԱՊԸ ՈՒՂԵՂԻ ՀԵՏ

 

 

֍  ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

 

Սարոյան Մ.Յու., Թորգոմյան Ա.Լ. 

ԷԹԻԿԱԿԱՆ ԵՐԿԸՆՏՐԱՆՔ՝ ԳԻՏԵԼԻՔ ԿԱՄ ՓՈՐՁԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՎՐԱ

 

 

֍  ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

 

 

֍  ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

 

Հաբիլով Ն.Լ., Ուսմանով Ֆ.Կ., Մուն Տ.Օ., Կուվատովա Ու.Ա.

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԻՄՊԼԱՆՏՆԵՐԻ ՕՍՏԵՈԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱՅԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

 

 

֍  ԴԵՖԵԿՏՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

 

Սարգսյան Վ․Ռ.

ԱՈՒՏԻԶՄԻ ՍՊԵԿՏՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

 

 

֍  ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՌԵԱՆԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

 

Խառատյան Վ․Գ., Վարոսյան Ա․Ֆ․

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆՈՎ ՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ TAP ՊԱՇԱՐՄԱՆ ՑԱՎԱԶՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՈՉՈՒԿԱՅԻՆ ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՍՏՈՐԻՆ ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

 

 

֍  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Երիբեկյան Բ.Ա.

ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ- ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՕԲՅԵԿՏ

 

Ժանգաբիլ Զ.Ս., Թամաբաևա Մ.Կ., Թլեուբեկովա Բ․Թ․

ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

 

Կուռոյան Ա․Զ․, Ստեփանյան Ն.Ե․

ՎԱՂ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՈՒՏԻԶՄԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԾՆՈՂԻ ՀԵՏ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

֍  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

Սարգսյան Ի.Ռ., Հակոբյան Ա.Ս., Հակոբյան Դ.Ռ., Ամիրխանյան Ա.Մ.

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՃԻ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԽՈՍՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՍԽԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՐԵՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

 

 

֍