×
12-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

֍

 

ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ «ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ»

 

 

 

HEALTHY PHARM. «ԵԿԵ՜Ք ՄՏԱԾԵՆՔ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

 

 

 

֍  ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ  ֍

 

 

 

Մատվեյչիկ Տ.Վ.

ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ 30 ՏԱՐԵԿԱՆ Է: ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՆ

 

 

 

Ռուսակ Ս.Մ., Մատվեյչիկ Տ.Վ.

«ԿԱՐՄԻՐ ԳՈՏՈՒՄ» ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԵՎ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ. ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

 

 

 

֍  ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Սուլաշվիլի Ն., Բեգլարյան Մ., Գորգասլիձե Ն., Գաբունիյա Լ., Զարնաձե Ի., Չիկվիլաձե Տ., Չիչոյան Ն., Փխակաձե Ի., Չեյշվիլի Ջ., Ալավիձե Ն., Աբուլաձե Ն., Ղամբաշիձե Կ., Փխակաձե Գ., Դավիթաշվիլի Մ., Գիորգոբիանի Մ., Զարնաձե Շ.

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ԴԵՂԱԳԵՏՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎՈՂ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆՐԱՆՑ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

 

 

 

֍  ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Խաչատրյան Ի.Պ., Մացակյան Գ.Զ.

ՎԵՆՈՏՐՈՊ ԿԱՄ ՖԼԵԲՈՏՐՈՊ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ COVID–19-Ի ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՎ ՀԵՏՔՈՎԻԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

 

 
 

 

֍  ՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈԶԻԱ  ֍

 

 

 

Ուլիխանյան Գ.Ռ., Դումանյան Կ.Հ., Չիչոյան Ն.Բ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՖԼՈՐԱՅՈՒՄ ՎԱՅՐԻ ԱՃՈՂ ԵՎ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ZIZIPHORA CLINOPODIOIDES LAM. ԲՈՒՍԱՀՈՒՄՔԻ ՀԱԿԱՕՔՍԻԴԱՆՏԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

 

 

֍  ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ֍

 

 

 

Պարոնիկյան Ռ.Գ., Պարոնիկյան Ե.Գ., Հակոբյան Հ.Հ., Նազարյան Ի․Մ., Հարությունյան Ա.Ս., Դաշյան Շ.Շ.

ԹԻԵՆՈ[3,2-d]ՊԻՐԻՄԻԴԻՆՆԵՐԻ ԿՈՆԴԵՆՍՎԱԾ ԱՄԻՆՈԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ: ՍԻՆԹԵԶԸ ԵՎ ՆԵՅՐՈՏՐՈՊ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

 

Պարոնիկյան Ռ.Գ., Հակոբյան Հ.Հ., Առաքելյան Տ.Ա.

ԲԵՆԶՈԹԻԵՆՈՊԻՐԻՄԻԴԻՆԻ ՆՈՐ ԱԾԱՆՑՅԱԼԻ ՆԵՅՐՈՏՐՈՊ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

֍  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ  ֍

 

 

 

Բեգլարյան Մ.Հ., Բարսեղյան Ա.Բ., Նազարյան Լ.Գ., Միքայելյան Ն.Հ.

ԴԵՂԱՏԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 

֍  ՆՅԱՐԴԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Համբարցումյան Լ., Մանուկյան Լ., Դարբինյան Լ., Սարգսյան Ն․, Սարգսյան Վ․

PRP-1-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԼԱՏԵՐԱԼ ՎԵՍՏԻԲՈՒԼԱՅԻՆ ԿՈՐԻԶԻ ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

 

 

 

֍  ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Սարգսյան Վ.Ռ., Պարոնիկյան Ռ.Գ., Մելքոնյան Ռ.Ա.

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

 

 

 

֍  ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Հայրապետյան Հ.Գ., Դանոյան Ա.Բ., Տավարացյան Ա.Ռ., Ղուլյան Ա.Կ., Սարաֆյան Պ.Կ., Դանոյան Հ.Է., Պետրոսյան Զ.Ս., Կարապետյան Ջ.Կ., Կոստանյան Հ.Լ., Բաբայան Լ.Ա. 

ԵՂԱՆԱԿԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՐԱ-ԱՂԱՅԻՆ ՔՐՈՆՈՊԵՐԻՈԴԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ ԿԱՐԴԻՈՎԱՍԿՈՒԼՅԱՐ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

 

 

 

Գասպարյան Ն.Ա., Բաբայան Ա.Գ., Դանոյան Է.Հ., Հակոբյան Ա.Ս., Միքայելյան Ա.Կ., Բաբայան Լ.Ա.

ՔՐՈՆՈՊԵՐԻՈԴԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ՍԹՐԵՍՈՐ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ՄՈՏ

 

 

 

֍  ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Նարիմանյան Ս.Ս.

ՆԵՐԲԱՆԱՅԻՆ ՖԱՍՑԻԻՏԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄ

 

 

 

֍  ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

 

 

Սալիխովա Մ.Մ., Սուտաեվա Տ.Ռ., Շիխքերիմովա Ս.Ա.

ՄԻՋԻՆ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՕԴՈՆՏԻՏԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ «ԿԼԻՊԴԵՆՏ» ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՈՎ

 

 

 

Սուտաեվա Տ.Ռ., Սալիխովա Մ.Մ., Մուսալով Խ.Գ.

ՌԵՑԻԴԻՎՈՂ ԱՖՏՈԶ ՍՏՈՄԱՏԻՏԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՊՈԼԻՕՔՍԻԴՈՆԻՈՒՄԻ ՀԱՄԱԿՑՈՒՄՈՎ

 

 

 

Աբդուրախմանով Ա.Ի., Սալիխովա Մ.Մ., Սուտաեվա Տ.Ռ.

ՈՐՔԻՆԻ ԷՌՈԶԻՎ-ԽՈՑԱՅԻՆ ՁԵՎԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԵՎ ՄՈՒԿՈԶԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

 

 

 

Շիխքերիմովա Ս.Ա., Սուտաեվա Տ.Ռ.

ՀԵՄՈՖԻԼԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

 

֍  ԴԵՖԵԿՏՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

 

 

Ղազարյան Ա.Հ., Կաթունյան Ա.Ս.

ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՈՒՊՀՀ-Ի (ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱԿԱՍԻ ԵՎ ՀԻՊԵՐԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ) ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 

Խուդոյան Ա.Ս.

ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԴԻԶՕՆՏՈԳԵՆԵԶԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՈՒՏԻԿ ՍՊԵԿՏՈՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ

 

 

 

֍  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Ավագյան Ա․Մ․

ԱՆՁԻ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ ԸՆԿՃՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍՈՒՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ

 

 

 

Հարությունյան Ն.Ս․

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՄՈՏԻՎԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵՖԼԵՔՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՑ

 

 

 

Երիբեկյան Բ.Ա․

ԴԵՌԱՀԱՍԻ ԱՆՁԻ ՆԱՐՑԻՍՏԻԿ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏԻՎ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍՈՒՄ

 

 

 

Ժամկոցյան Ռ.Ս․

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ՌԵԱԿՏԻՎ ՏԱԳՆԱՊԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ՄՈՏ

 

 

 

Ղազարյան Ա․Հ․

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

 

 

 

Կաթունյան Ա.Ս.

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

 

 

 

Քելոյան Մ․Հ., Հարությունյան Ն․Ս․

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔՅԱԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 

 

 

֍