×
10-ՐԴ ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

֍

 

ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ «ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ»

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԼԱԳՄԱՆ

 

 

֍  ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ  ֍

 

Մատվեյչիկ Տ.Վ., Տիխոնենկո Ի.Վ.
ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՆՈՐ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 

֍  ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

Սուլաշվիլի Ն., Բեգլարյան Մ., Գորգասլիձե Ն., Չիկվիլաձե Տ., Զարնաձե Ի., Չիչոյան Ն., Գաբունիյա Լ., Կվիժինաձե Ն., Զարնաձե Շ.
ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ, ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԵՐԵՐ, ԽՆԴԻՐՆԵՐ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ Է

 

 

֍  ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

Վոլկովա Ա.Վ., Հովակիմյան Օ.Ս., Կորժ Յու.Վ., Ռոմանկո Տ.Ա.
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ՝ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶՆ Է. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ԵՎ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

Շիրինյան Մ.Է.
ՈՉ ԸՆՏՐՈՎԻ Β-ԱԴՐԵՆԱՊԱՇԱՐԻՉՆԵՐԻ ՖՈԲՈՒՖՈԼԻ ԵՎ ՊՐՈՊՐԱՆՈԼՈԼԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊՐԵՍՈՐ ԲԱՐՈՐԵՖԼԵՔՍԻ ԿԱՐԴԻՈԽՐՈՆՈՏՐՈՊ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՎՐԱ ՆՈՐՄՈՏԵՆԶԻՎ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

 

 

֍  ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ֍

 

Քաջայա Ա., Գաբունիյա Լ., Ղամբաշիձե Կ., Ռատիանի Լ., Սուլաշվիլի Ն., Մախարաձե Տ., Գվիշիանի Մ., Գոգոխիա Ն.
ՈՒՐՈՏԵՆԶԻՆ-II ԸՆԿԱԼԻՉԻ ՀԱԿԱԳՈՆԻՍՏ ՊԱԼՈՍՈՒՐԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵՆՈՎԱՍԿՈՒԼՅԱՐ ՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱՅՈՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՇԻՃՈՒԿՈՒՄ ԿՐԵԱՏԻՆԻՆԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ

 

 

Ղազարյան Ս.Հ., Բարխուդարյանց Ի.Մ., Ստեպանյան Գ.Մ., Պարոնիկյան Ժ.Ռ., Ալավերդյան Ժ.Ռ., Գրինվեյ Տ.Ֆ.
ՈՐՈՇ ՇԻՖՖ-ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Ղազարյան Ս.Հ., Բարխուդարյանց Ի.Մ., Պարոնիկյան Ժ.Ռ., Մացակյան Գ.Զ., Գրինվեյ Տ.Ֆ.
N-n-ԱԼԿՈԿՍԻ ԲԵՆԶՈԻԼ-γ-ԱՄԻՆԱԿԱՐԱԳԱԹԹՎԻ ԵՎ ԻՐԵՆՑ ՑԻՆԿԱՅԻՆ ԱՂԵՐԻ ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

֍  ՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈԶԻԱ  ֍

 

Շաբոյան Ն.Կ.

ԿԱՊԱՆՈՒՄ ԱՃՈՂ ԴՐԱԽՏԱԾԱՌԵՐԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ (FOLIA COGGYGRIAE) ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

֍  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ  ֍

 

Բեգլարյան Մ.Հ., Չիչոյան Ն.Բ., Հանիսյան Ռ.Մ., Սուլաշվիլի Ն.

ԴԵՂԱՏՆԵՐԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

 

 

Մելքոնյան Ա.Հ., Մուրադյան Ս.Ս.

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

 

 

֍  ՈՒՐՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

Սարգսյան Դ.Ա., Բորոյան Ռ.Ռ.

ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՈՒՌՈՒՑՔԻ ՆԵՐՄԻԶՈՒԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՀԱՏՄԱՆ ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ

 

 

Սարգսյան Դ.Ա., Բորոյան Ռ.Ռ.

NBI ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

 

 

֍  ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

Գասպարյան Ն.Ա., Բաբայան Լ.Ա., Դանոյան Հ.Է., Պետրոսյան Զ.Ս., Մացակյան Գ.Զ., Խաչատրյան Ի.Պ., Մելիքսեթյան Ա.Է., Հարությունյան Ց.Գ., Փարսյան Ռ.Մ.

ԵՂԱՆԱԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԿՐՈ- ԵՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀՈՄԵՈՍՏԱԶԻ ՎՐԱ ՊՐԱԿՏԻԿ ԱՌՈՂՋ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՈՏ

 

 

Հայրապետյան Հ.Գ., Բաբայան Լ.Ա., Տավարացյան Ա.Ռ., Դանոյան Հ.Է., Բաբայան Ա.Գ., Ղուլյան Ա.Կ., Սարաֆյան Պ.Կ., Կարապետյան Ջ.Կ.

ՋՐԱ-ԱՂԱՅԻՆ ՀՈՄԵՈՍՏԱԶԻ ՌԻԹՄԵՐԻ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿՈՐՐԵԼԱՑԻՈՆ ԿԱՊԵՐԸ ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

 

 

֍  ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

Նարիմանյան Ս.Ս. 

ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՀԱՐԹՎԱԼԳՈՒՍԱՅԻՆ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՄԵՐ ՓՈՐՁԸ ԵՆԹԱՎԵԳԱՅԻՆ ԱՐԹՐՈԷՐԵԶՈՎ

 

 

֍  ԱԿՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

Գրիգորյան Լ.Գ., Հարությունյան Ռ.Գ.

ԱՆՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱՅԻ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

 

֍  ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

Սուտաեվա Տ.Ռ., Հաջիբուտաեվա Կ.Մ.

ՊԱՐՈԴՈՆՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ԿՈՆՏԻՆԳԵՆՏԻ ՄՈՏ

 

 

Սուտաեվա Տ.Ռ., Հաջիբուտաեվա Կ.Մ.

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕՍՏԵՈՊՈՐՈԶԸ

 

 

֍  ԴԵՖԵԿՏՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

Կիրակոսյան Ա.Ա., Հակոբյան Գ.Լ.

ԱԼԱԼԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

 

Շաբոյան Մ.Հ.

ԲԺՇԿԱՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԿՈԿՈՐԴԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

 

 

֍  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

Ալեքսանյան Մ.Ա.

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

 

 

Երիբեկյան Բ.Ա.

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆԻ ԱՐՔԵՏԻՊԵՐԻ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏԻՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Սիանոսյան Հ.Ա., Ստեփանյան Ն.Ե.

ՏԱԳՆԱՊԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԶԱՎԱԿ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՄ

 

 

֍  ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ  ֍

 

Հաջիբուտաեվա Կ.Մ., Սուտաեվա Տ.Ռ.

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՊՎԱԾ COVID–19 ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՀԵՏ

 

 

֍  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

Հակոբյան Ա.Ս., Հակոբյան Ջ.Ռ.

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ

 

 

֍