×
11-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

֍

 

ՄԵՀՐԱԲՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ «ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ»

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԼԱԳՄԱՆ

 

 

֍  ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ  ֍

 

 

 

Կոմոդո Ն.
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ

 

 

 

Լապիկ Ս.Վ.
ՏՅՈՒՄԵՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

 

 

 

Մատվեյչիկ Տ.Վ.
ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԵՏԿՈՎԻԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՈՎ ՀՂԻՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

 

 

֍  ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Սուլաշվիլի Ն., Բեգլարյան Մ., Լոբջանիձե Թ., Գորգասլիձե Ն., Զարնաձե Ի., Չիկվիլաձե Տ., Չիչոյան Ն., Ջոջուա Խ., Փխակաձե Ի., Ալավիձե Ն., Աբուլաձե Ն., Գաբունիյա Լ., Փխակաձե Գ., Կվիժինաձե Ն., Գոգաշվիլի Մ., Զարնաձե Շ.
ԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԴԵՂԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՐԻ, ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐՆ ՈՒ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՒՄՈՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ ԳԼՈԲԱԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ XXI ԴԱՐՈՒՄ

 

 

 

֍  ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Գրիգորյան Ա.Ս., Դիլանյան Ս.Վ., Նավոյան Ք.Հ., Գասպարյան Հ.Վ.
ՆՈՐ ԲԻՍ-4H-1,2,4-ՏՐԻԱԶՈԼՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՈՆՈԱՄԻՆՕՔՍԻԴԱԶԻ (ՄԱՕ) ՖԵՐՄԵՆՏԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

 

 

 

֍  ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ֍

 

 

 

Ղազարյան Ս.Հ., Բարխուդարյանց Ի.Մ., Ալավերդյան Ժ.Ռ., Հովակիմյան Ս․Ս., Պահության Ն.Հ., Գրինվեյ Տ.Ֆ.
ԼԻԶԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼԻ ԼԻԹԻՈՒՄԱԿԱՆ ԱՂԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԻՊԻԴՆԵՐԻ ՊԵՐՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՐՅՈՒՆ ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՐՈՇ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԻ ՎՐԱ

 

 

 

Պարոնիկյան Ռ.Գ., Ղազարյան Ս.Հ., Բարխուդարյանց Ի.Մ., Մացակյան Գ.Զ., Գրինվեյ Տ.Ֆ.
ՆՈՐ ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ N-ՊԱՐԱ-ՏԵՂԱԿԱԼՎԱԾ ՆԵՅՐՈԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԼԻԹԻՈՒՄԱԿԱՆ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵԻ ՇԱՐՔԻՑ

 

 

 

֍  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ  ֍

 

Բեգլարյան Մ.Հ., Չիչոյան Ն.Բ., Հանիսյան Ռ.Մ., Սուլաշվիլի Ն.

ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՈՐՈՇ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

 

Կոկինա Ի., Առխիպովա Օ.

ՀԱՋՈՂԱԿ ՄԵՆԵՋԵՐՆԵՐԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՆ ԻՐԵՆՑ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԻՆՔՆԱԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

 

 

 

֍  ՆՅԱՐԴԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Մանուկյան Լ., Համբարցումյան Լ., Դարբինյան Լ․, Սարգսյան Ն․, Սարգսյան Վ.

ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԼԱԲԻՐԻՆԹԷԿԹՈՄԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ ՎԵՍՏԻԲՈՒԼԱՅԻՆ ՆԵՅՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՆԵՅՐՈԴԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍԻ ՊՐՈԼԻՆՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ՊԵՊՏԻԴԻ (PRP) ԵՎ NAJA NAJA OXIANA (NOX) ՕՁԻ ԹՈՒՅՆԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

 

 

 

֍  ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Պոլիշչուկ Ն.Ն. Կիրիկ Դ.Լ., Մաթիլյոնոկ Տ.Յու.

ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՈԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ P. AERUGINOSA ԵՎ A. BAUMANNII ԹԱՐԱԽԱ-ՍԵՊՏԻԿ ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ

 

 

 

֍  ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

 

 

Հայրապետյան Հ.Գ., Անդրիասյան Լ․Վ․, Տավարացյան Ա․Ռ․, Սարաֆյան Պ․Կ․, Ղուլյան Ա․Կ․, Կարապետյան Ջ․Կ․, Դանոյան Հ․Է․, Դանոյան Է․Հ․, Գասպարյան Ն․Ա․, Բաբայան Ա․Գ․, Հակոբյան Ա․Ս․, Բաբայան Լ․Ա. 

ՋՐԱ-ԱՂԱՅԻՆ ՀՈՄԵՈՍՏԱԶԻ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՆ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ԴԻՍՏՈՆԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ

 

 

 

֍  ԴԵՖԵԿՏՈԼՈԳԻԱ  ֍

 

 

 

Հակոբյան Գ.Լ.

ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ (ԷՔՍՊՐԵՍԻՎ) ԱԼԱԼԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

 

 

Գրիգորյան Ա.Գ.

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՆԳՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

 

 

 

֍  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Ալեքսանյան Մ.Ա.

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

 

 

Երիբեկյան Բ.Ա.

ԱՆԱՎԱՐՏ ԳԵՇՏԱԼՏ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏԻՎ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 

 

 

Ստեփանյան Ն.Ե., Նազարյան Ա․Ս.

ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

 

 

 

֍  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ֍

 

 

 

Արզումանյան Լ.Ս.

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԲՆՕՐԻՆԱԿ ԱՈՒԴԻՈ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

 

 

 

 

֍  ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ  ֍

 

 

 

֍