×
Պահանջվող փաստաթղթեր

Դիմումի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը:

 

  1. Կրթության մասին վկայականի բնագիրը, կամ տեղեկանք տնօրենից,
  2. 4 լուսանկար 3x4 չափի,
  3. Փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչության մասին, պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացրված դիմորդները ներկայացնում են տեղեկանք զինկոմիսարիատից, ժամկետային զինծառայությունն անցնելու մասին,
  4. Զինհաշվառման գրքույկ (իսկականը և պատճեն),
  5. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (իսկականը և պատճեն):